Kontakt

Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach
Wawrzeńczyce 385, 32-125 Wawrzeńczyce
e-mail: gcewawrzenczyce@poczta.onet.pl
tel/fax: 12 2874255
Telefony wewnętrzne:
Sekretariat - 21
Zastępca Dyrektora GCE - 22
Pedagog - 23
Portiernia - 24