SPOTKANIE Z POLICJANTEM


Wrzesień oraz paĽdziernik w naszym przedszkolu s¶ miesi¶cami, w których szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Od pocz¶tku roku szkolnego dzieci w naszym przedszkolu poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Chodzili¶my na spacery, wycieczki ucz¶c się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać w jej pobliżu. W ¶rodę 12 paĽdziernika zaprosili¶my więc do naszego przedszkola pana policjanta z Komisariatu w Słomnikach. Do tej wizyty dzieci przygotowywały się od kilku dni, poprzez zajęcia na temat zachowania bezpieczeństwa nie tylko w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, ale również w ruchu drogowym. Dzieci bardzo serdecznie powitały go¶cia i z zainteresowaniem słuchały tego, co mówi. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Pan Policjant przybliżył dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Jak zwykle szczególnym zainteresowaniem w¶ród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy. Przedszkolaki mogły zobaczyć, jak wygl¶da strój policjanta, a nawet przymierzały policyjn¶ czapkę i kajdanki. Po tym spotkaniu na pewno żaden przedszkolak nie będzie obawiał się spotkania z policjantem i będzie wiedział, że jest on jego przyjacielem, który chętnie służy pomoc¶.
Serdecznie dziękujemy Panu Policjantowi, że znalazł czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami. Zapraszamy czę¶ciej do naszego przedszkola!


Powrót