OSP


W dniu 11.05.2017r w ramach projektu "Na sportowo jest zdrowo" oraz "Szkoła Promująca Zdrowie" odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrzeńczycach z Naczelnikiem OSP Szymonem Gawlikowskim, Prezesem OSP Maciejem Dudą, z druhną Magdaleną Piekarczyk i z druhem Arkadiuszem Migasem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 0-III i IV – VI naszej szkoły. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się na temat funkcjonowania jednostki oraz o działaniu systemu ratowniczego. Strażacy przedstawili jego zasady, omówili postępowanie w razie pożaru, wypadku drogowego i zagrożeń chemicznych. Ponadto uczniowie dowiedzieli się jak należy zachować się w przypadku pożaru w szkole, w domu czy w miejscu publicznym. Strażacy przyjechali pod szkołę wozami strażackimi i zaprezentowali urządzenia służące do gaszenia ognia. Przedstawili także zasady bezpieczeństwa w razie pożaru. Uczniowie dowiedzieli się co jest najczęstszym powodem pożarów, a także gdzie nie należy używać ognia i jak zapobiegać zapaleniom i samozapłonom. Strażacy poinstruowali uczniów jak należy pomóc poszkodowanemu w pożarze i w wypadku drogowym, jakie czynności należy wykonać bezzwłoczne. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pokazie, poza wiedzą teoretyczną mieli możliwość praktycznego zapoznania się ze sprzętem strażackim.


Powrót