Apel z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja


W środę 4 maja w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zaprezentowali inscenizacje, wiersze i pieśni patriotyczne. Patriotyczne apele rocznicowe są w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach tradycją. Dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości.
W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole jest wpisany apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież.
Młodzież ten nadzwyczajny temat przygotowała i przedstawiła w sposób bardzo ciekawy, ze współczesnego studia "Wiadomości" przenieśliśmy się na salę sejmową gdzie uchwalono konstytucję 3 maja 1791 roku. Występ wzbogacili uczniowie z klasy V szkoły podstawowej, którzy zaśpiewali piosenki: "Polskie kwiaty" "Witaj majowa jutrzenko" Głównym celem apelu było wyrobienie wśród dzieci i młodzieży postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Cieszymy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać hymn.
Program uroczystości został przygotowany przez uczniów gimnazjum.


Powrót