Patron


Konkurs: DRZEWO GENEALOGICZNE KRÓLOWEJ JADWIGI
Z okazji Święta Patrona Szkoły w tym roku szkolnym biblioteka szkolna ogłosiła konkurs pt. DRZEWO GENEALOGICZNE KRÓLOWEJ JADWIGI.
Czytaj dalej...

dawno, dawno temu...
Dawno, dawno temu, AD 1393 w miesiącu listopadzie dnia 13, do podkrakowskiej wsi raczyć przywędrowała Jej Królewska Wysokość Jadwiga, diva andegaweńskiego pochodzenia.
Czytaj dalej...

Wystawa

Z okazji święta szkoły w dniach 14.11.- 21.11.2012 roku bibliotekarz szkolny przygotował wystawę poświęconą patronce gimnazjum - świętej Jadwidze. Tegoroczna wystawa zatytułowana "Nasza patronka w legendach" prezentowała legendy znane i te "mniej znane" związane ze świętą Jadwigą.
Czytaj dalej...


Jak co roku z okazji święta szkoły bibliotekarz szkolny p. Elżbieta Cieśla przygotowała wystawę poświęconą patronce szkoły - świętej Jadwidze. Dotychczas prezentowano wystawy pt.: "Święta Jadwiga Królowa Polski w zbiorach biblioteki szkolnej." Tym razem przedstawiono naszą patronkę w obrazach. Ekspozycję można było obejrzeć w dniu święta szkoły na górnym korytarzu gimnazjum pod obrazem świętej Jadwigi, później zaprezentowano ją w bibliotece szkolnej. Wystawa przedstawiała obrazy dotyczące różnorodnej działalności królowej wraz z krótkimi ich opisami. Ponadto można było obejrzeć różne wizerunki królowej. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.


 W dniach 14-15 października b.r. w Krakowie odbył się Zjazd Szkół im. św. Jadwigi Królowej, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad 30 szkół noszących imię Pani Wawelskiej, razem około 80 osób z całej Polski. Celem zebrania było stworzenie, na kształt szkół im. Jana Pawła II, wspólnoty placówek, która pomagałaby w nawiązywaniu kontaktów, opracowywaniu autorskich programów wychowawczych, wymianie doświadczeń, a przede wszystkim tworzenia modelu kształtowania osobowości młodego człowieka na wzór św. Jadwigi Królowej - osoby wrażliwej, tolerancyjnej i dobrze wykształconej.
Galeria zdjęć ze spotkania: kliknij tutaj

Rodzina Szkół im. św. Jadwigi Królowej Polski ma swoją stronę internetową:
http://www.rodzinajadwigiwawelskiej.pl/forum/portal.php


    Decyzją Rodziców, Uczniów, Rady Pedagogicznej i Urzędu Gminy Gimnazjum w Wawrzeńczycach przyjęło imię Św. Jadwigi Królowej Polski. Uroczystość nadania szkole jej imienia odbędzie się 13 listopada 2005 r.
Jadwiga Andegaweńska, córka króla Węgier Ludwika, urodziła się ok. 1374 r. Pochodziła z jednego z najznakomitszych rodów średniowiecznej Europy. Wpłynęło to na jej staranne wychowanie i wykształcenie.
W październiku 1384 r. została jako pierwsza kobieta, koronowana na króla Polski. Pomimo zaręczyn z Wilhelmem Habsburskim, poślubiła księcia litewskiego Jagiełłę, gdyż wymagała tego polska racja stanu.
Podczas swego krótkiego panowania aktywnie uczestniczyła w życiu politycznym Polski, osiągając sukcesy przede wszystkim w polityce zagranicznej.
Zmarła przedwcześnie 17 lipca 1399 r. pogrążając w żałobie całą ukochaną ojczyznę. Jej szczątki spoczywają w Katedrze Wawelskiej. Kult oddawany Jadwidze został ukoronowany wyniesieniem jej na ołtarze przez Jana Pawła II.
Społeczność Wawrzeńczyc oddała gimnazjum pod opiekę św. Jadwigi z wielu powodów. Przede wszystkim królowa była gościem parafii pw. św. Marii Magdaleny w 1393 r.
Ponadto, w dzisiejszych czasach, trudnych i skomplikowanych, czasach braku jasnych klarownych wartości, wszyscy poszukujemy tego, co określa się mianem heroiczności. Szukamy sensu i odpowiedzi na pytania zasadnicze, aby dotrzeć do ostatecznej prawdy o naszym istnieniu.
Postawa królowej Jadwigi może wytyczyć nowe szlaki w tych poszukiwaniach. Dlaczego? bo wartości, którym poświęciła całe swoje życie są uniwersalne i ponadczasowe. Jej służba ojczyźnie zmieniła historię Europy, przesuwając granice Polski, rozpoczęła wielowiekową unię z Litwą. Jej rozumienie władzy jako służby, a nie prywaty, jakże potrzebne jest dzisiejszej Polsce.
W czasach, gdy głównym narzędziem rozwiązywania kwestii spornych stała się przemoc, Jadwiga ukazuje sposób pokojowych rozwiązań waśni, jednania ludzi i narodów. Jej ekumenizm jest lekcją tolerancji i miłości w świecie rasizmu i nienawiści.
Jak nikt inny ceniła naukę, bo mądrość i światłość narodu była dla niej najważniejsza. Stąd jej troska o kulturę i odnowę Akademii Krakowskiej.
Pełna mądrości i roztropności politycznej królowa jest także matką miłosierdzia. W czasach, gdy tak często łamie się godność pojedynczego "zwykłego" człowieka, kiedy ignoruje się jego wołanie o pomoc, jakże imponuje jej postawa i słowa: "a kto im łzy wylane powróci".
Św. Jadwiga Królowa Polski była kobietą dialogu z ludźmi, dialogu między narodami bez przemocy i rozlewu krwi. Jest symbolem cierpliwości, pracowitości, odpowiedzialności i miłości. Obyśmy byli godni Jej imienia.