Dokumenty


Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017.
(plik pdf)


Uchwała Nr 2/2013 Rady Pedagogicznej GCE Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Wawrzeńczycach z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie zmian w statucie Gimnazjum (plik pdf)

Uchwała Nr 3/2014 Rady Pedagogicznej GCE Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Wawrzeńczycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w statucie Gimnazjum (plik pdf)

Uchwała Nr 3/2015 Rady Pedagogicznej GCE Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Wawrzeńczycach z dnia 05 marca 2015r. w sprawie zmian w statucie Gimnazjum (plik pdf)

Uchwała Nr 2/2015/2016 Rady Pedagogicznej GCE Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Wawrzeńczycach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w statucie Gimnazjum (plik pdf)
Uchwała Nr 11/2015/2016 Rady Pedagogicznej GCE Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Wawrzeńczycach z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmian w statucie Gimnazjum (plik pdf)
Uchwała Nr 8/2015/2016 Rady Pedagogicznej GCE Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Wawrzeńczycach z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w statucie Gimnazjum (plik pdf)


Statut Gimnazjum w Wawrzeńczycach (plik pdf)
Szkolny Program Wychowawczy (plik pdf)
Szkolny Program Profilaktyki (plik pdf)
Koncepcja Pracy szkoły (plik pdf)
Plan pracy Gimnazjum (plik pdf)
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA (plik pdf)
Zarządzenie Dyrektora GCE w sprawie okreœlenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych