Stypendyści


Prezentacja Arkadiusza Ćwikły
"Ciekawostki matematyczne" wykonana w programie Powerpoint


Prezentacja Karoliny Szczypty
"Fraktale" wykonana w programie Powerpoint


Po raz kolejny dopisało szczęście uczniom naszego gimnazjum Karolinie Szczypcie, Szymonowi Zimnemu i Arkadiuszowi Ćwikła. ZnaleŸli się wśród 139 najzdolniejszych uczniów uczęszczających do gimnazjów na terenie województwa małopolskiego.

Czytaj dalej...

Prezentacja Karoliny Szczypty
"Trójkąty" wykonana w programie Powerpoint


Prezentacja Arkadiusza Ćwikły
"Twierdzenie Pitagorasa" wykonana w programie Powerpoint


Uczniowie klas II Gimnazjum w Wawrzeńczycach: Arkadiusz Ćwikła, Karolina Szczypta i Szymon Zimny otrzymali w roku szkolnym 2012/13 stypendium współfinansowane ze środków unijnych w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych". Znaleźli się w gronie 156 najzdolniejszych uczniów uczęszczających do małopolskich gimnazjów. Realizując indywidualne plany rozwoju uczniowie ci podejmują szereg działań pod opieką swoich opiekunów dydaktycznych: B. Łuczywo oraz U. Liguzińskiej.


Uczennica Gimnazjum w Wawrzeńczycach, klasa II B Klaudia Siciarz uzyskała w roku szkolnym 2012 / 2013 stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso.
O stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe ubiegało się w tym roku 108 gimnazjalistów. Klaudia Siciarz znalazła się w gronie najlepszych uczniów Małopolski, jest stypendystką wyróżnioną za wybitne osiągnięcia sportowe. Gratulujemy!


Uczniowie naszego gimnazjum Karolina Szczypta i Szymon Zimny otrzymali w roku szkolnym 2011/2012 stypendium współfinansowane ze środków unijnych w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych".
Realizując indywidualny plan rozwoju uczniowie ci podejmują szereg działań m.in. opracowują prezentacje multimedialne - "W jaki sposób matematyka jest wykorzystywana w architekturze naszej gminy?" - Karolina Szczypta, a Szymon Zimny - "Geografia fizyczna w pigułce". Ponadto Szymon opracowuje trasę wycieczki rowerowej po najbliższej okolicy. Efekty ich pracy zostaną zaprezentowane na koniec roku szkolnego.


Prezentacja Karoliny Szczypty
"Matematyka w architekturze gminy Igołomia - Wawrzeńczyce" wykonana w programie Powerpoint (plik 41 MB)


Prezentacja Szymona Zimnego
"Geografia fizyczna w pigułce" wykonana w programie Powerpoint"Wycieczka rowerowa Wawrzeńczyce i okolice " praca wykonana przez Szymona Zimnego