Aleksandra Nakielska laureatką konkursu historycznego


15 marca 2016 roku w Olkuszu w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego odbyły się eliminacje wojewódzkie Konkursu Tematycznego "Polskie drogi do niepodległości 1846 – 1915". Aleksandra Nakielska uczennica klasy II b uzyskała tytuł laureata. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionalnej, poszerzanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach powstań narodowych, kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników powstań oraz pamięci o losach powstańców.
Uroczyste zakończenie konkursu dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego odbyło się 25 kwietnia 2016 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak wręczyła Oli dyplom i nagrodę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Powrót