Artystyczny program profilaktyki uzależnień "Antymina"


11 grudnia 2017 r.
"Nie daj się wysterować na minę"

W naszej szkole 11 grudnia 2017 roku odbyło się niecodzienne spotkanie wszystkich uczniów, tych dużych i małych, z raperem Kolah – Mirosławem Kolczykiem. Jest to muzyk profesjonalny z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wydaje płyty, zarówno jako solista – Kolah, czy też jako członek różnych zespołów, z którymi współpracuje.
Artysta pokazuje, jak wielką wartością wżyciu człowieka jest wolność, jakie zniewolenie przynoszą "miny" – używki i niewłaściwe decyzje. Płaszczyzną i narzędziem kontaktu z młodzieżą jest muzyka hip – hop.
Hasło programu Antymina - "Nie daj się wysterować na minę".
Z perspektywy uczniów:
W tym dniu cała nasza brać uczniowska zgromadziła się na sali gimnastycznej. Muzyką hip – hop wprowadził nas w nastrój Kolah muzyk i propagator dobrych postaw i nawyków wśród młodych ludzi. Na początku ostrzegł nas przed pułapkami czyhającymi na młodych w świecie używek, agresji i przemocy. Przestrzegał nas, że ta droga prowadzi do klęski życiowej.
Potem odbył się koncert hip – hopowy. Byliśmy współuczestnikami wykonań, z widowni padały propozycje haseł do składanych "na żywo" piosenek.
Kolah pokazał nam inną drogę spędzania czasu, uświadomił nam, jak łatwo jest w życiu popełnić błąd. W życiu codziennym trzeba być czujnym i odpowiedzialnym za siebie i swoją przyszłość, mieć swoje zdanie, umieć powiedzieć – nie.

Kinga Pabiańczyk, Ewelina Skalska
Bożena NowakPowrót