Erasmus+ Spotkanie projektowe we Francji


W ramach realizacji projektu "Budd.E.R.S. – młodzi przedsiębiorcy w szkole" 3 nauczycieli wzięło udział w spotkaniu roboczym, które odbyło się w dniach 11-15 stycznia w Paryżu. Celem spotkania było podsumowanie pracy szkół partnerskich w pierwszym półroczu i przygotowanie planu działań na ostatnie miesiące projektu.
Działania lokalne w naszej szkole obejmowały między innymi:
-podsumowanie wizyty w Mediolanie (uczniowie uzupełniali kwestionariusz ewaluacyjny, oceniali wizytę na forum dyskusyjnym na portalu społecznościowym: Facebook i eTwinnning - grupy zamknięte), przygotowywali i przedstawiali prezentacje o Mediolanie dla rodziców na wywiadówce, raport z realizacji wizyty został przestawiony radzie pedagogicznej);
-działania upowszechniające rezultaty projektu (artykuły w prasie lokalnej, informacje o projekcie na stronie WWW szkoły i gminy, baner stojący, galeria zdjęć);
-warsztaty z przedsiębiorczości prowadzone przez ekspertów z Krakowskiego Parku Technologicznego;
-przygotowanie swojego pomysłu na firmę (uczniowie w grupach wymyślali pomysły na firmy, aplikacje, start-upy i przeprowadzili analizę SWAT);
- prezentacja swojej firmy na forum grupy projektowej;
-kiermasze (uczniowie realizują długofalowe działanie polegające na organizowaniu kiermaszy: sprzedaż stroików świątecznych, kiermasz ze zdrową żywnością: np. sałatki i szaszłyki owocowe, a zarobione pieniądze będą przeznaczone na dofinansowanie zielonej szkoły nad Bałtykiem w czerwcu).
Podczas wizyty w Paryżu koordynatorka projektu Renata Pomykalska przedstawiła raport z realizacji tych działań. Następnie uczestnicy spotkania zaplanowali ostatnie już działania w projekcie, który wchodzi w fazę finalną i zakończy się w lipcu tego roku. Przed nami także zaszczyt przygotowania ostatniej wizyty roboczej, która odbędzie się na początku lipca.
Renata Pomykalska


Powrót