Przybyliśmy, rozgryźliśmy, zwyciężyliśmy!


Uczniowie Gimnazjum w Wawrzeńczycach uczestniczyli w projekcie stowarzyszenia Europe4Youth, które opracowało innowacyjną grę planszową pod nazwą "Rozgryź to". Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus+. Gra podzielona była na dwa etapy, szkolny i finałowy. W trakcie rozgrywek młodzieży przedstawiane były problemy społeczne, które musieli rozwiązać, aby zyskać jak największą liczbę punktów. Gra planszowa była tutaj właściwie narzędziem edukacyjnym: uczyła pracy w grupie, stymulowała myślenie i budowała poczucie odpowiedzialności za sprawy społeczne. Szkoły, które zgłaszały się do rozgrywek, mogły wybrać sobie temat, który uczniowie mieli rozgryźć czyli po prostu zaproponować najlepsze rozwiązanie problemu. Tematy były ciekawie i na pewno wymagające pewnej wiedzy i świadomości ze strony uczniów, np: bieda i wykluczenie społeczne, bezrobocie młodzieży, dyskryminacja kobiet na rynku pracy, emigracja młodych, nierówny dostęp do wysokiej jakości edukacji, niski poziom uczestniczenia młodych ludzi w życiu społecznym i politycznym. Nasze gimnazjum wybrało temat: niski poziom wspierania przedsiębiorczości wśród młodzieży, ponieważ był on pokrewny z realizowanym przez nas projektem Erasmus+ "Budd.E.R.S. – młodzi przedsiębiorcy w szkole" i uczniowie mogli wykazać się wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas 2 lat pracy w tym projekcie. Z etapu szkolnego wyłoniono jedną drużynę, której propozycja wspierania przedsiębiorczości wśród młodych ludzi najbardziej przekonała jury czyli ekspertów z organizacji Europe4Youth. Grupa 6 uczniów: Dominika Ramza, Monika Gruszczak, Katarzyna Nowak, Filip Kućka, Damian Jabłoński i Jacek Godzicki wraz z opiekunem panią Renatą Pomykalską otrzymali zaproszenie na finał gry, który odbył się 6 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Tym razem nasz drużyna musiała wykonać zadania w grze miejskiej, której tematem było wykluczenie społeczne. Zdobywając kolejne bazy, mieliśmy okazję poznać ciekawe miejsca i instytucje oraz porozmawiać z ludźmi, którzy w swojej pracy lub czysto z pasji przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Między innymi zawitaliśmy do Fundacji Hipoterapii na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych czy Centrum Eurodesk. Zakończyliśmy grę miejską z sukcesem, co nie było łatwe, ponieważ aura zdecydowanie nam nie sprzyjała i bieganie z mapą po Krakowie w strugach deszczu nie było najmilszym doświadczeniem.
Ostatnim i najważniejszym punktem była debata w Urzędzie Marszałkowskim gdzie spotkaliśmy naszych rywali czyli gimnazja i licea z Krakowa i Małopolski. Wszyscy, tak jak my, byli finalistami etapów szkolnych. Zadaniem wszystkich grup było przedstawienie swojej propozycji na temat tego jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Jury złożone z ekspertów w dziedzinie polityki, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oczekiwało od uczestników konkretnych przykładów działań, które rozwiązywałyby problem wykluczenia, łącznie budżetem i wykonawcami. Członkowie jury zadawali pytania wybranym grupom, czyli po prostu uczestnicy musieli obronić swój pomysł. Każda szkoła inaczej przedstawiła swój pomysł, pojawiły się propozycje ułatwień dostępu do komunikacji miejskiej osobom mieszkającym w małych miejscowościach, ktoś zaproponował zapobieganie wykluczeniu poprzez promowanie różnorodności kulturowej, a jedna ze szkół chciała nawet stworzyć "ministerstwo młodzieży". Nasza grupa jako główny czynnik wykluczenia uznała ograniczony dostęp do informacji lub jej brak, aby temu zapobiec stworzyliśmy pomysł aplikacji telefonicznej, która zainstalowana na stale w smartfonach będzie źródłem informacji o edukacji, pracy, kulturze i rozrywce. Nieograniczony dostęp do informacji zapewni otwartą drogę wiedzy i cała reszta będzie już tylko zależała od naszych chęci. Zaproponowaliśmy także obowiązkowe konsultacje władz samorządowych z młodzieżą w kwestiach dotyczących młodych ludzi, aby o budżecie i podejmowanych działaniach decydowali ci, których to naprawdę dotyczy. Mówiąc krótko nic o nas bez nas… Nasza propozycja okazała się najlepsza i dlatego to właśnie gimnazjaliści z Wawrzeńczyc wygrali Wielki Finał "Rozgryź to". Oprócz satysfakcji i cennych nagród największym efektem tego konkursu będzie na pewno bodziec do dalszego działania na polu społecznej przedsiębiorczości dla tych młodych ludzi. Trzeba także dodać, że pomysły przedstawione przez młodzież nie pozostaną tylko teorią i marzeniami w głowach uczniów, wręcz przeciwnie, zostaną one przekazane jako propozycje do konsultacji międzynarodowych w ramach usystematyzowanego dialogu. Jest to forma komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami, angażuje młodzież, która poprzez organizacje i instytucje dociera do głównych decydentów w Radzie Unii Europejskiej i podaje swoje propozycje w dziedzinie polityki młodzieżowej. Kto wie, może pomysł uczniów z Wawrzeńczyc zyska uznanie w Brukseli?
Renata PomykalskaPowrót