Wyjazd zawodoznawczy


Tradycją naszej szkoły jest uczestnictwo uczniów klas trzecich w corocznych wyjazdach związanych z doradztwem zawodowym. Nasi uczniowie zastanawiają się nad wyborem przyszłej szkoły ponadgimnazjalnej i kierunkiem swojego rozwoju zawodowego.
W dniu 26.02.2016roku uczestniczyli w VIII Prezentacjach Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie. Wizyta w tej szkole była okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w Nowej Hucie, poznanie dorobku artystycznego, sportowego, dydaktycznego tych placówek, integracja środowiska uczniowskiego. Nasi uczniowie z dużym zainteresowaniem zatrzymywali się przy kolejnych stanowiskach szkół, zbierali informacje, nawiązywali rozmowy z przedstawicielami interesujących ich szkół, gromadzili materiały, ulotki, zaproszenia na dni otwarte.
Decyzja o tym , "co dalej gimnazjalisto", jest coraz bliżej!
Bożena Nowak


Powrót