Co dalej Gimnazjalisto!?


Nasi gimnazjaliści przygotowują się do wyboru nowej szkoły. Muszą podjąć decyzję dotyczącą dalszego kształcenia: czy będzie to liceum ogólnokształcące, technikum, czy szkoła zawodowa.
Stoi przed nimi otworem z ofertą edukacyjną szkolnictwo ponadgimnazjalne w Krakowie i w powiecie proszowickim. Nasi absolwenci rokrocznie wybierają szkoły najbliżej miejsca zamieszkania, z korzystnym dla siebie dojazdem. Wybór jednak jest trudny!!!
Trzeba poznać swoje predyspozycje, określić zainteresowania i potrzeby, rozeznać uwarunkowania rynku pracy w kontekście zawodu wykonywanego w przyszłości. Aby właściwie podjąć decyzję uczniowie klas trzecich uczestniczą w zajęciach zawodoznawczych. Na lekcjach wychowawczych poruszają tematy dotyczące preorientacji zawodowej, sami przygotowują informacje o wybranych zawodach, uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z psychologiem – doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krakowie oraz doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krakowie.
Ponadto systematycznie zapoznają się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, biorą udział w organizowanych na terenie Krakowa imprezach otwartych promujących szkolnictwo ponadgimnazjalne:
• Styczniowe Spotkania Gimnazjalistów
• IX Prezentacje Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych
W gminie Igołomia Wawrzeńczyce realizowany jest projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, którego beneficjentem jest Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. W ramach tego projektu uczniowie gimnazjum w miesiącu marcu mieli możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciu promującym szkolnictwo zawodowe - Festiwal Zawodów w Małopolsce.
Podczas tegorocznych Targów prezentowana była oferta edukacyjna szkół zawodowych na dziewięciu niezależnych ekspozycjach wystawienniczych w następujących grupach: administracyjno-usługowej, budowlanej, elektryczno-elektronicznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej, medyczno-społecznej, rolniczo-leśnej z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomicznej, służb "mundurowych" oraz szkół zagranicznych.
Ogromną popularnością cieszyły się występy na scenie przygotowane przez uczniów, strefa pokazów szkół zawodowych, a w wyborze najlepszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej pomagali doradcy zawodowi, badający predyspozycje i kompetencje zwiedzających targi uczniów.
Już wkrótce zapadnie decyzja!!!

Bożena Nowak


Powrót