Święto Odzyskania Niepodległości


10 listopada w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach uczniowie w bardzo uroczysty sposób dali wyraz swojemu patriotyzmowi i świadomemu przywiązaniu do tradycji uczestnicząc w akademii poświęconej Narodowemu Świętu Odzyskania Niepodległości. Zarówno ci, którzy przygotowali tę uroczystość, jak i odbiorcy dali wyraz swojej dojrzałości i głębokiego przywiązania do wartości, jaką jest Ojczyzna. Kolejny raz można było uświadomić sobie jak cennym jest dar Wolności, Wolności, która jest nam niejako dana i zadana… Tradycyjnym piosenkom legionowym towarzyszyła recytacja polskiej poezji skupiona wokół tematu Ojczyzny, Wolności, walki o Niepodległość. Zwieńczeniem występu był odczytany apel poległych. Rozkrojony bochen chleba, czerwone jabłka, polskie kwiaty, kolorowe jesienne liście, filetowe wrzosy i mocno przyświecające listopadowe słońce – wszystko to stanowiło scenerię spotkania, która tak bardzo współgrała ze słowami piosenki "(..) lecz najpiękniejsze są polskie kwiaty…."
11 listopada odbyły się uroczystości gminne. O godzinie 9.00 delegacje i poczty sztandarowe z całej gminy zebrały się na mszy świętej w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach. Następnie przy dŸwiękach orkiestry wszyscy udali się pod pomnik znajdujący się przy szkole Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, gdzie odśpiewano hymn państwowy i złożono wiązanki. PóŸniej wszyscy udali się do Centrum Kultury, w którym dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia świetlicy środowiskowej zaprezentowały swój program.


Powrót