Samorząd


Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Samorząd Uczniowski 2017/2018

Dnia 21 września 2017 roku w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku demokratycznie przeprowadzonych wyborów powołano przedstawicieli uczniów:
Jan Wołoszyn - przewodniczący
Liliana Pluta – zastępca
Przemysław Głowa – skarbnik


Spośród uczniów kandydujących utworzono następujące sekcje:
• Artystyczną – odpowiedzialni: Paulina Marcinkowska, Liliana Pluta, Gabriela Nowak, Gabriela Głowa, Magdalena Pietras
• Sportową – odpowiedzialni: Joachim Wołoszyn, Jakub Skalski, Marcel Pietras, Weronika Wesołowska, Oliwia Duda, Oliwia Syguła
• Organizacyjną i wolontariatu – Martyna Caba, Julia Majka, Amelia Pieniążek, Bartłomiej Ćwikła, Tomasz Dubiel


Samorząd Uczniowski 2016/2017

Dnia 29.09.2016 r. w Szkole Podstawowej odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Wyniki wyborów:
Przewodniczący- Martyna Fąfara
Zastępca - Tomasz Szczęsny
Skarbnik- Jakub Skalski

Powołano także następujące sekcje:
- artystyczną
- organizacyjno
- sportową
Wszystkim Uczniom życzymy twórczej i efektywnej współpracy ze sobą nawzajem, z nauczycielami i z rodzicami, ciekawych pomysłów, odwagi i sukcesów w ich realizacji!


Samorząd Uczniowski 2015/2016

Dnia 30.09.2015 r. w Szkole Podstawowej odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2016

Wyniki wyborów:
Przewodniczący- Joachim Wołoszyn
Zastępca - Tomasz Szczęsny
Skarbnik- Patryk Dąbek

Powołano następujące sekcje, w które będą mogli zaangażować się chętni uczniowie:
- Organizacyjno-porządkowa
odpowiedzialni:
Magdalena Pietras
Kacper Szterleja
Julia Kotyza
Kacper Sułowski

- Artystyczna
odpowiedzialni:
Katarzyna Cygan
Gabriela Nowak
Martyna Fąfara
Oliwia Trela

- Czytelnicza
odpowiedzialni:
Michał Jasonek

- Pomoc w nauce
odpowiedzialni:
Bartłomiej Ćwikła
Daniel Stasielak

- Sportowa
odpowiedzialni:
Marcel Pietras
Jakub Skalski


Samorząd Uczniowski 2014/2015
Pod koniec września uczniowie Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach w demokratycznych wyborach wybrali swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego:
Jacek Bujacz - przewodniczący
Joachim Wołoszyn - zastępca
Izabela Kozak - skarbnik

Powołano także następujące sekcje:
- artystyczną
- organizacyjno
- porządkową
- sportową
Wszystkim Uczniom życzymy twórczej i efektywnej współpracy ze sobą nawzajem, z nauczycielami i z rodzicami, ciekawych pomysłów, odwagi i sukcesów w ich realizacji!


Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach - 2013/2014
20 września 2013 roku drogą demokratycznych wyborów wyłoniliśmy przedstawicieli naszego Samorządu Uczniowskiego. Oto nasi przedstawiciele:
Aleksandra Nakielska - Przewodnicząca
Alicja Latała - Zastępca
Aleksandra Polakiewicz - Skarbnik

Powołano także 3 sekcje:
- Organizacyjno porządkową
- Artystyczną
- Koleżeńska pomoc w nauce
Mamy nadzieję, że każdy będzie mógł się realizować w wybranej przez siebie sekcji, dzielić swoimi umiejętnościami, zainteresowaniami, budować przyjazną atmosferę w szkole! Przypominamy, że każdy uczeń należy do Samorządu Uczniowskiego, wyłonieni natomiast w wyborach przedstawiciele są naszymi reprezentantami.
Życzymy twórczej, pełnej pomysłów i zapału pracy i współpracy!!!


Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach - 2012/2013
28 września 2012 roku po długiej i ciekawej kampanii wyborczej odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z naszą tradycją wybory dokonały się przy prawdziwej, opieczętowanej urnie wyborczej. Dla naszych uczniów stanowi to przedsmak wyborów, w których niegdyś sami będą uczestniczyć, jako dorośli obywatele. Poza tym uświadamia to uczniom, jak wielkie znaczenie ma ich głos.

W wyniku wyborów wyłoniono prezydium Samorządu Uczniowskiego:
- Kamila Adamiec - przewodnicząca
- Filip Kućka - zastępca
- Aleksandra Nakielska - skarbnik

Życzymy dobrej, efektywnej współpracy z nauczycielami i z uczniami!!!