Rada Rodziców


Regulamin Rady Rodziców


Witamy w roku szkolnym 2017/2018 i zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy.

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca -Iwona Barwińska-Znaj
Zastępca przewodniczącego- Tomasz Dziura
Sekretarz- Agata Psica
Skarbnik- Anna Cygan

Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Bujacz
Aneta Marcinkowska
Renata Charzewska

Rada Rodziców wspiera różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wszystkich rodziców.
Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele!
Wszystkie zebrane fundusze są przeznaczane wyłącznie na potrzeby uczniów- naszych dzieci.
Pieniądze będą przeznaczone na następujące cele:
- nagrody konkursowe dla uczniów
- nagrody za osiągnięcia w nauce
- dofinansowanie imprez okolicznościowych
- dofinansowanie do zakupów pomocy dydaktycznych
- doposażenia sal lekcyjnych
- dofinansowanie do wycieczek (na wniosek wychowawcy)
- inne potrzeby, które wynikają w trakcie roku szkolnego
Rada Rodziców zobowiązuje się do udostępniania wszelkiej dokumentacji finansowej do wglądu dla wszystkich opłacających składki.

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 uchwalono składkę w wysokości:
jedno dziecko - 60 zł
drugie i kolejne dziecko- 30 zł
Składkę można dokonać na konto bankowe, u skarbnika klasowego, u przedstawicieli Rady Rodziców Dane do przelewu: 15859700010051050627760002
w tytule wpisać "wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa"

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.


Witamy w roku szkolnym 2016/2017 i zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy.

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca -Iwona Barwińska-Znaj
Zastępca przewodniczącego- Anna Cygan
Sekretarz- Agata Psica
Skarbnik- Tomasz Dziura

Komisja Rewizyjna:
Renata Charzewska
Iwona Zawartka-Dziura
Paweł Kowalski

Członkowie:
Aneta Marcinkowska
Justyna Noga
Agnieszka Walczyk
Katarzyna Pieniążek
Rada Rodziców wspiera różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wszystkich rodziców.
Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele!
Wszystkie zebrane fundusze są przeznaczane wyłącznie na potrzeby uczniów- naszych dzieci.
Pieniądze będą przeznaczone na następujące cele:
• nagrody konkursowe dla uczniów
• nagrody za osiągnięcia w nauce
• dofinansowanie imprez okolicznościowych
• dofinansowanie do zakupów pomocy dydaktycznych
• doposażenia sal lekcyjnych
• dofinansowanie do wycieczek (na wniosek wychowawcy)
• inne potrzeby, które wynikają w trakcie roku szkolnego
Rada Rodziców zobowiązuje się do udostępniania wszelkiej dokumentacji finansowej do wglądu dla wszystkich opłacających składki.

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 UCHWALONO SKŁADKĘ W WYSOKOśCI
jedno dziecko - 50 zł
drugie i kolejne dziecko- 30 zł
Składkę można dokonać na konto bankowe, u skarbnika klasowego, u przedstawicieli Rady Rodziców
Dane do przelewu: 15859700010051050627760002
w tytule wpisać "wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klas"
Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.


Witamy w roku szkolnym 2014/2015 i zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy.
Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach


Prezydium Rady Rodziców:
1. Agata Psica - przewodnicząca
2. Iwona Barwińska -Znaj - wiceprzewodnicząca
3. Tomasz Dziura- skarbnik
4. Małgorzata Zimny- sekretarz
5. Justyna Krzemyk - członek prezydium RR
6. Sylwia Porębska - członek prezydium RR
7. Magdalena Migas - członek prezydium RR

Komisja rewizyjna:
1. Aneta Marcinkowska
2. Magdalena Trela
3. Renata Charzewska