Szkoła Promująca Zdrowie


Śniadanie daje moc


Certyfikat Małopolskiej sieci szkół promujących zdrowie
Certyfikat na sportowo jest zdrowo


Plakat promujący zdrowie
Prezentacja dzień sportu
Szkoła promująca zdrowie - definicje
Prezentacja wyników autoewaluacji szkoły promującej zdrowie


Pierwsza pomoc
W dniu 15. 05. 2017 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas 0- III, IV – VI oraz gimnazjalistów.
Czytaj dalej...


OSP
W dniu 11.05.2017r w ramach projektu "Na sportowo jest zdrowo" oraz "Szkoła Promująca Zdrowie" odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrzeńczycach
Czytaj dalej...


Dzień Sportu
21 marca w naszej szkole w bardzo nietypowy, a jednocześnie radosny, bardzo aktywny sposób powitaliśmy wiosnę
Czytaj dalej...


"NIE PAL ŚMIECI – TRUJESZ DZIECI"
W naszej szkole na początku grudnia obyła się akcja proekologiczna. Akcja miała na celu uświadomienie mieszkańcom Wawrzeńczyc i okolic zagrożeń wynikających ze spalania odpadów komunalnych w tzw. "domowych spalarniach", czyli w piecach.
Czytaj dalej...


Warsztaty żywieniowe dla uczniów klas 0 – 3
Rozpowszechnianie i promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży należy do jednego z najważniejszych zadań profilaktycznych naszej szkoły.
Czytaj dalej...


Śniadanie daje moc


Zaangażowanie uczniów na zajęciach wychowania fizycznego


Sprawozdanie z działań podjętych w ramach ubiegania się naszej placówki o Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 2013-2016


Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem


Światowy Dzień Zdrowia 2016 Pokonaj cukrzycę (prezentacja .pptx)


Szkolna kampania: "HAŁAS TO NASZ WRÓG – DBAJMY O CISZĘ"
W dniach 3 lutego 2016r. – 4 marca 2016r. w Szkole Podstawowej odbyła się kampania mająca na celu uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka, wskazanie sposobów zapobiegania skutkom hałasu, upowszechnianie ciszy jako zasady kształtowania kultury zachowań i potrzeb człowieka.
Czytaj dalej...


Szkolna kampania:
"HAŁAS TO NASZ WRÓG – DBAJMY O CISZĘ"

Czytaj dalej...


ŚNIADANIE DAJE MOC - 8 listopada w naszej szkole i nie tylko.
Już od pięciu lat, 8 listopada obchodzony jest Dzień śniadanie Daje Moc wspólnie ze szkołami z całej Polski.
Czytaj dalej...


Żyjmy zdrowo kololowo i na sportowo
zapraszamy na event, 22 października 2015

Czytaj dalej...


Promocja Zdrowego Stylu Życia w Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach
W jesiennej aurze panującej dookoła przypominającej światu, że słoneczne upalne lato bezpowrotnie minęło, w szkole podstawowej przy Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach świat na chwilę zatrzymał się w intensywności i uroku barw, zapachów i… smaków.
Czytaj dalej...


"Jedz zdrowo - rośnij zdrowo"
W Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach, która ubiega się o Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie już najmłodsi uczą się co ważne dla ich prawidłowego rozwoju
Czytaj dalej...