Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2017 roku


"Nasz patriotyzm…"
Udział w uroczystej mszy świętej, przemarsz orszaku prowadzonego przez Gminną Orkiestrę pod Pomnik Pamięci, złożenie hołdu poległym i wiązanek kwiatów przez szkoły i organizacje gminne, rozmyślanie o ojczyŸnie w rytmach muzyki to wszystko po to, aby swoją postawą pokazać jak ważne w naszym życiu są takie wartości jak: Wolność, Niepodległość, Ojczyzna. Naszym obowiązkiem jest przekazywać te wartości młodemu pokoleniu za podstawę biorąc waleczną kartę historii naszej ojczyzny szczególnie na naszych ziemiach. Wspominamy zasługi Tadeusza Kościuszki, Patrona Szkoły Podstawowej, który w 1794 roku stacjonował w Igołomi i przejeżdżał przez Wawrzeńczyce ze swoim regimentem kierując się na Połaniec. Sięgamy do czasów powstań – mogiły powstańców znajdują się na naszej ziemi a szkoła podstawowa w Igołomi nosi imię Powstańców Styczniowych. Analizujemy czasy walk narodowowyzwoleńczych po 123 latach niewoli, okres I wojny światowej i postać Józefa Piłsudzkiego oraz okres II wojny światowej i czasy aż do dziś kształtowania się wolności narodu w charakterze mentalnym. Spotykamy się zawsze w patriotyczne święta na posesji naszej szkoły pod Pomnikiem Pamięci zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939 – 1945 oraz poległych na frontach drugiej wojny światowej mieszkańców wsi Wawrzeńczyce i okolic. Składamy im głęboki Pokłon ale słowa wdzięczności należą się też Tym, którzy zadbali o powstanie tego pomnika w trudnych dla Polski latach osiemdziesiątych. Trzy potężne granitowe bryły symbolizują ogrom tragedii tamtych dni a 34 nazwiska poległych umieszczone na żelaznych tablicach stanowią symboliczny początek listy ponad 55 milionów ofiar II wojny światowej. Dla społeczności szkolonej pomnik ma szczególne znaczenie, tu odbywają się spotkania młodzieży oraz lekcje poglądowe szczególnie w tym roku szkolnym, ogłoszonym "Rokiem dla Niepodległej" w setną rocznicę uzyskania niepodległości. Nasze spotkania w tak licznym gronie młodzieży, mieszkańców społeczności gminnej, kombatantów, którzy dziś są z nami już tylko myślami są już tradycją i tą tradycję chcemy przekazać młodemu pokoleniu.
Tekst opracowała: Beata Sonik - Marchewka


Powrót