"BRZECHWA DZIECIOM" - KONKURS CZYTELNICZY DLA KLASY III


13 grudnia 2017 roku. we współpracy z Biblioteką Publiczną w Wawrzeńczycach odbył się konkurs czytelniczy w klasie III "Brzechwa dzieciom". Celem konkursu było zapoznanie sie z twórczością Jana Brzechwy, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie pasji czytelniczej uczniów, poznawanie języka literackiego, poszerzanie wiedzy oraz umiejętność koncentracji i logicznego myślenia. Konkurs był dwuetapowy. W pierwszym etapie uczniowie całej klasy rozwiązywali krzyżówkę, do drugiego etapu przeszło 7 uczniów, którzy najlepiej ją rozwiązali. W drugim etapie uczniowie losowali pytania w 5 rundach z puli 40 pytań. Za każdą poprawną odpowiedŸ mogli uzyskać 2 punkty. Komisja w składzie: Mieczysława Stawarz - dyrektor szkoły, Małgorzata Zimny - bibliotekarz z Biblioteki Publicznej oraz Elżbieta Cieśla - nauczyciel bibliotekarz oceniała prace z pierwszego etapu i czuwała nad prawidłowym przebiegiem drugiego etapu. Rozstrzygnięciem konkursu było przyznanie I miejsca dla Daniela Mierzwy, II miejsca dla Magdaleny Dziury, III miejsca dla Bartosza Nowaka oraz wyróżnienia dla Szymona Kowalskiego. Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Elżbieta Cieśla – bibliotekarz szkolnyPowrót