Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego!!!


Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego realizowany był w naszej szkole przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie - w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl. Projekt Bezpieczna Szkoła Cyfrowa finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W dniu 17 października 2017 roku uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z edukatorem Bezpieczeństwa Cyfrowego.
Wizyta rozpoczęła się od spotkania z dyrektorem szkoły Panią Mieczysławą Stawarz. Podczas rozmowy przedstawione zostały założenia i cele projektu.
Uczniowie klas O – III, IV-VII oraz II – III gimnazjum uczestniczyli w warsztatach których tematy dostosowane były do wieku uczestników i potrzeb zespołów klasowych.
Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa skutecznie odpowiadał na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni.
Realizując projekt, staramy się umiejętnie motywować nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Systemowe rozwiązania pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.


Powrót