PROJEKT EC(H)O


W dniu 30 października 2015r. dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej odbyły się warsztaty w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki i w ramach III edycji projektu „Ec(h)o”. Warsztaty prowadzili studenci AGH.
Uczniowie działali w 3 grupach w obrębie trzech tematów: "Surowce mineralne", "Energia odnawialna" i "Ochrona wody". Na zajęciach uczniowie nie tylko poszerzyli swoją wiedzę z zakresu współczesnej energetyki, brali również udział w edukacyjnej dyskusji na temat pozyskiwania energii, jej źródeł, sposobów oszczędzania w powiązaniu z codziennymi zachowaniami. Na podsumowanie zajęć uczniowie sformułowali szereg uwag i wniosków dotyczących sposobów oszczędzania energii i zasobów naturalnych w ich domach oraz potrzeby selekcjonowania odpadów.
Czy dbanie o środowisko jest dla ciebie ważne? Nie obojętne są ci efekty zmian klimatycznych? Jeśli wolisz działać niż siedzieć w miejscu to masz z nami wiele wspólnego! Na początek kilka słów o nas. Jesteśmy zgraną paczką studentów AGH, chociaż każdy z nas reprezentuje inny kierunek studiów. Połączyły nas wspólne zainteresowania i chęć do działania. Wspólnie tworzymy projekt Ec(h)o - Environmental Changes - Human Obligation. Projekt Ec(h)o realizowany jest w ramach programu Młodzież w działaniu (Youth in Action). Youth in Action to program Unii Europejskiej oparty na edukacji pozaformalnej, integracji narodowościowej i zacieśniania więzi międzykulturowych. Proejkt został doceniony również przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który przeznaczył na jego ralizację dodatkowe fundusze.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie motywacji do zdobywania i przekazywania wiedzy o współczesnym stanie środowiska, istniejących zasobach naturalnych i ich ochronie, a także o zdrowym trybie życia. Uświadomienie sobie odpowiedzialności obywatelskiej za wszelkie poczynania oraz konsekwencji działalności człowieka w środowisku naturalnym. Działania edukacyjne w ramach projektu będą prowadzone nieformalnymi metodami zdobywania wiedzy. Uczestnicy podczas dyskusji i warsztatów będą podejmować tematy zagrożeń ekologicznych.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki uczniowie i rodzice naszych uczniów wzięli udział w ankiecie. Ankieta odpadowa realizowana w ramach ECHO III (Environmental Changes Human Obligation – odpowiedzialność człowieka za zmiany w środowisku) to kolejna odsłona projektu z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy z Grupą Naukową Pro Futuro, Fundacją dla AGH oraz Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa. Program ma na celu zaangażowanie jak największej liczby uczniów i rodziców w świadome gospodarowanie odpadami, a także wyłonienie i nagrodzenie najaktywniejszej szkoły. Dzięki ankiecie będzie możliwe zebranie i analiza danych dotyczących zarządzania odpadami w gospodarstwach domowych oraz edukacja mieszkańców przez załączone ciekawostki z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
Opracowała: Beata Sonik - Marchewka


Powrót