Gminny Konkurs Języka Angielskiego


W dniu 12 V 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki odbył się już po raz 7 Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Wzięło w nim udział 22 uczniów ze szkół podstawowych w Wawrzeńczycach, Igołomi, Dobranowicach oraz Tropiszowie.
W obecnych czasach nauka języka angielskiego jest niezmiernie ważna i wiedzą o tym wszyscy. Język angielski jest użyteczny w pracy, ale również podczas podróży, czy w życiu codziennym lub podczas spotkania z obcokrajowcami. Nauczyciele oraz rodzice stajają się uświadomić dzieciom, dlaczego konieczna jest znajomość języka angielskiego. Aby zmotywować dzieci do pogłębiania wiedzy w zakresie języka angielskiego Szkoła Podstawowa rokrocznie organizuje konkurs. Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test składający się z części leksykalno-gramatycznej i znajomości kultury krajów anglojęzycznych. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Pan Józef Rysak, który był również sponsorem nagród. W organizacji konkursu pomogła również Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach. Dzieci po rozwiązaniu testów miały chwilę relaksu z filmem w języku angielskim, oraz otrzymały obiad aby wzmocnić się po wytężonym wysiłku umysłowym. Następnie rozdano nagrody dla laureatów.
I miejsce- Gabriela Głowa Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach
II miejsce-Matylda Sowińska Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach
III miejsce- Oliwia Cieraszewska Szkoła Podstawowa w Tropiszowie
Wyróżnienie- Jakub Chmielek Szkoła Podstawowa w Igołomi
Wyróżnienie- Gracjan Gliksman Szkoła Podstawowa w Igołomi
Wyróżnienie- Kacper Król Szkoła Podstawowa w Igołomi
Wyróżnienie- Zuzanna Sonik Szkoła Podstawowa w Dobranowicach
Wyróżnienie- Kinga Kaczmarczyk Szkoła Podstawowa w Dobranowicach
Wyróżnienie- Paulina Kłosowska Szkoła Podstawowa w DobranowicachPowrót