Gminny Konkursu Języka Angielskiego


Jak ważna jest nauka języków w tych czasach wiedzą o tym wszyscy. Język angielski przyda się nie tylko w przyszłej pracy, ale również podczas podróży, czy w życiu codziennym lub podczas spotkania z obcokrajowcami. Nauczyciele oraz rodzice stajają się uświadomić dzieciom, dlaczego konieczna jest znajomość języka angielskiego. W obecnych czasach stał on się językiem uniwersalnym, którym znaczna część świata potrafi się porozumiewać. Dobrą motywacją do doskonalenia znajomości języka angielskiego jest konkurs i z tego powodu dnia 24 V 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki odbyła się już szósta edycja Gminnego Konkurs Języka Angielskiego. Wzięło w nim udział 20 uczniów ze szkół podstawowych w Wawrzeńczycach, Igołomi, Dobranowicach oraz Tropiszowie. Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test składający się z części leksykalno-gramatycznej i znajomości kultury krajów anglojęzycznych. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Pan Józef Rysak, który był również sponsorem nagród. W organizacji konkursu pomogła również Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach. Dzieci po rozwiązaniu testów miały chwilę relaksu z filmem w języku angielskim, oraz otrzymały obiad aby wzmocnić się po wytężonym wysiłku umysłowym. Następnie rozdano nagrody dla laureatów.
Wyniki konkursu:
I miejsce- Joachim Wołoszyn Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach
II miejsce-Gabriela Głowa Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach
Julia Kowalska Szkoła Podstawowa w Igołomi
III miejsce- Marcel Pietras Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach
Wyróżnienie- Kacper Bracha Szkoła Podstawowa w Tropiszowie i Martyna Fąfara Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach

Gratulujemy nagrodzonym.
Kinga Kalinowska


Powrót