KONKURS CZYTELNICZY


13 maja 2016 roku biblioteka szkolna wraz z Biblioteką Publiczną w Wawrzeńczycach przeprowadziła konkurs czytelniczy zorganizowany w ramach Programu Rządowego "Książki naszych marzeń". Dotyczył on znajomości treści trzech pierwszych tomów z serii "Magiczne drzewo" Andrzeja Maleszki tj. "Czerwone krzesło", "Tajemnica mostu", "Olbrzym". Celem jego było rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez korzystanie z biblioteki szkolnej, kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Do konkursu, który miał formę testu pytań otwartych, przystąpiło 12 uczniów z klas 3-6. Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Cieśla, Małgorzata Zimny i Beata Sonik sprawdziła prace, a wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – Magdalena Mietła z klasy 4a
II miejsce – Paulina Zimny z klasy 3
III miejsce – Joachim Wołoszyn z klasy 6
Przyznano również wyróżnienie, które otrzymała Julia Trela z klasy 4a.
Osobom tym wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy tak dobrej znajomości treści książek i zapraszamy do następnych konkursów.
Elżbieta Cieśla


Powrót