KONKURS CZYTELNICZO - PLASTYCZNY


W maju 2016 roku biblioteka szkolna ogłosiła konkurs czytelniczo - plastyczny dla klas 2 - 4 na ilustrację z hasłem reklamowym zachęcającym do przeczytania wybranej książki z serii "Zaopiekuj się mną" Holly Weeb.
Konkurs ten zorganizowany został w ramach Programu Rządowego "Książki naszych marzeń". Celem było kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, rozbudzanie pasji czytelniczych, propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez korzystanie z biblioteki szkolnej. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Nowakowska, Elżbieta Cieśla i Małgorzata Zimny oceniła prace. 25 maja 2016 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, a wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Klaudia Gładysz z klasy 3
II miejsce ex aequo – Paulina Zimny z klasy 3 i Kamila Magiera z klasy 2a
III miejsce – Mariola Szymczyk z klasy 2a
Osobom tym wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do następnych konkursów.
Elżbieta Cieśla


Powrót