Zakończono akcję zbierania kasztanów i żołędzi!


Korzystając z hojnych darów jesieni dzieci z klas 0-III przystąpiły do zbiorów karmy dla leśnych zwierząt. W ramach akcji zbierane były kasztany i żołędzie, które podczas zimowych chłodów, stanowić będą najlepsze, źródło pokarmu dla leśnych mieszkańców. Kasztany to przysmak danieli, natomiast z żołędzi skorzystają dziki, sarny jak i daniele. Kasztany i żołędzie można było zbierać w rejonie obszarów zabudowanych, w pobliżu domostw i z innych miejsc do których zwierzyna ma utrudniony dostęp i na pewno nie skorzysta z tego pokarmu. Na naszym podwórku kasztany i żołędzie na pewno się zmarnują, a robiąc porządki wyrzucimy je lub spalimy. Warto zatem spożytkować je jako paszę dla zwierząt. W ciągu tygodnia trwania akcji dzieci przyniosły 1819 kg kasztanów i 55 kg żołędzi. Całość zbiorów przejęli myśliwi z Koła Łowieckiego „Sarenka” pod przewodnictwem Łowczego pana G. Pudełka. W nagrodę dla dzieci myśliwi przygotują na wiosnę ognisko z pieczeniem kiełbasek.

A oto ilość jaką uzbierały poszczególne klasy:
klasa 0a – 17 uczestników zebrało 305 kg - lider Julia Cieślik 50 kg kasztanów i 9 kg żołędzi
klasa 0b – 10 uczestników zebrało 262 kg - lider Kacper Kasprzyk 120 kg kasztanów
klasa I – 21 uczestników zebrało 434 kg - lider Olivier Pudełek 115 kg kasztanów
klasa II - 10 uczestników zebrało 297 kg - lider Nikola Jankowska 200 kg kasztanów i 30 kg żołędzi
klasa III a – 9 uczestników zebrało 313 kg - lider Julia Wójcik 83 kg kasztanów
klasa III b – 8 uczestników zebrało 208 kg - lider Aleksandra Jasonek 70 kg kasztanów

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji a szczególnie rodzicom, którzy dostarczyli ciężkie worki ze zbiorami do naszej szkoły.


Powrót