"Matematyka jest wokół nas"


"Matematyka jest wokół nas" to tytuł innowacji matematycznej, która realizowana była przez ostatnie dwa lata w Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach.
Do udziału w niej zostali zaproszeni uczniowie klasy czwartej i kontynuowali ją w kolejnym roku szkolnym będąc już uczniami klasy piątej.
Głównym celem innowacji było rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów na II etapie edukacyjnym. W założeniach programowych ujęto doskonalenie rachunku pamięciowego, wdrażanie do rozwiązywania problemów matematycznych, radzenia sobie w sytuacjach życiowych wymagających obliczania działań matematycznych, praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach konkretnych, przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań niestandardowych, rozbudzanie naturalnej ciekawości, aktywności i twórczego myślenia na matematyce. Wzięto również pod uwagę doskonalenie umiejętności pracy w grupie jak również dzielenie się swoją wiedzą z innymi. Dla rozbudzenia zainteresowania matematyką wykorzystywane były programy komputerowe: quizizz.com; getkahoot.com; thatguiz.org; math.edu.pl; pl.padlet.com. Wykorzystane zostały wybrane tomy publikacji "świat jest matematyczny" wydawnictwa RBA, gdzie zagłębiano się w złotą proporcję i ciąg liczb Fibonacciego, kody i szyfry: kod dwójkowy, kod Morse’a, Pesel, nieskończoność matematyczną pod postacią wstęgi Möbiusa. Zaprezentowano uczniom różne gry logiczne i strategiczne m.in. Samotnik, Pentago, Fasolki , Qwixx, Set. Uczniowie mieli możliwość wykonać gięcioboki, gieciościany, śnieżynkę Kocha.
W celu podzielenia się poznanymi zagadnieniami matematycznymi zorganizowany został Tydzień Matematyczny. W dniach od 14 do 18 marca, uczniowie klas IV - VI spędzali przerwy w towarzystwie gier logicznych, kostek Happy Cube, zagadek matematycznych, składali elementy z origami, próbowali swoich sił z kostką Rubika, sudoku czy dyktandem graficznym. Tydzień Matematyczny uświetnił konkurs matematyczny Kangur, gdzie w kategorii Maluch i Beniamin zmierzyło się liczne grono uczniów.
Swobodny charakter zajęć innowacyjnych pozwalał bez stresu zagłębiać się w trudniejsze zadania oraz poszukiwać ciekawostek matematycznych. Bo jak powiedział Roger Bacon "Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki".

Elżbieta Jelonek


Powrót