"NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA" W GMINNYM CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACH


Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach przystąpiło do programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3”. Czytanie, jako umiejętność rozumienia i wykorzystywania tekstów, jest jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem już na poziomie szkoły podstawowej. Istotnym więc jest, aby uczeń miał dostęp do książek, które go interesują. Tylko w ten sposób można kształtować u niego nawyk czytania i spowodować, aby sięgało po książki również w dorosłym życiu. Pomocą w doskonaleniu tych procesów jest dobrze wyposażona biblioteka szkolna.
Podstawowym celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, a także wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Do celów szczegółowych programu należą m.in. wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata i rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.
Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 15000 tysięcy, z czego 12000 zł pochodzi z dotacji, a 3000 zł z zapewnionych przez organ prowadzący środków własnych. Wyboru książek, jakie zostały zakupione, dokonali sami uczniowie w ankiecie czytelniczej, a także w konsultacji z biblioteką publiczną. Zostało zakupione 206 tytułów książek w 475 egzemplarzach ze szkoły podstawowej i 156 tytułów w 359 egzemplarzach z gimnazjum. Są to m.in. dla uczniów szkoły podstawowej: seria Dziennik Cwaniaczka, Polskie baśnie i legendy, książki autorstwa Grzegorza Kasdepke (10 tytułów), seria Hania Humorek - 10 tytułów, Sposób na Elfa, Drzewo do samego nieba, seria książek z wierszami dla najmłodszych i wiele innych. Dla gimnazjalistów zakupiono m.in.: Metro 2033, Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, WiedŸmin, Baśniobór, seria Drużyna.
Oprócz wzbogacenia zasobów naszej biblioteki, w ramach programu przewidziana jest także współpraca biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną i zorganizowanie wydarzeń służących popularyzacji i promocji czytelnictwa.
Elżbieta Cieśla – bibliotekarz szkolny


Powrót