Odblaskowa Szkoła


W tym roku szkolnym po raz kolejny wzięliśmy udział w konkursie "Odblaskowa Szkoła"; wszyscy uczniowie z klas O-III zostali wyposażeni w elementy odblaskowe, zwrócono szczególną uwagę na propagowanie idei noszenia odblasków. Każdy z wychowawców po zrealizowaniu tematów lekcyjnych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym dokonał ewaluacji za pomocą gazetki ściennej. Grupa chłopców w stroju kuriera roznosiła ulotki zachęcające do noszenia odblasków. Najważniejsze jest dawanie właściwego przykładu, dlatego: ŚWIEĆ PRZYKŁADEM: NOś ODBLASKI, BąDź BEZPIECZNY!


Powrót