PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem".
/przysłowie chińskie/

28 kwietnia 2016 roku w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Pierwszaki z zainteresowaniem obejrzały prezentacje multimedialne o działalności naszej biblioteki i zaczarowanym świecie książki. Uczniowie zapoznali się z regulaminem biblioteki i wspólnie ustalili, jak należy postępować z książką. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przyrzeczenia, że zawsze będą czytać i szanować książki. Pierwsza wizyta pierwszaków w bibliotece zakończyła się samodzielnym wypożyczeniem książki. Na pamiątkę otrzymali imienne zakładki. Zanim opuścili bibliotekę, zostali zachęceni do udziału w konkursie plastycznym pt. "Ilustracja z pierwszej wypożyczonej i przeczytanej książki z biblioteki szkolnej".
Elżbieta Cieśla


Powrót