Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach – 23 marca 2017r.


Poczta Polska z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki wyemitowała okolicznościowy znaczek w nakładzie 160 tys. sztuk. Na znaczku widnieje portret Kościuszki, wykonany przez nieznanego artystę. Tło znaczka wypełnia fragment obrazu "Bitwa pod Racławicami" Aleksandra Orłowskiego. Tadeusz Kościuszko (1746-1817) był polskim i amerykańskim generałem, Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską. Walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. "Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki" - zaakcentował Sejm w uchwale ustanawiającej rok Kościuszki.
W zbiorach szkolnych dotyczących życia i działalności Tadeusza Kościuszki pozostanie znaczek z wizerunkiem T. Kościuszki z limitowanej serii Poczty Polskiej.


Co roku na progu wiosny, w okolicach daty upamiętniającej złożenie przysięgi przez Tadeusza Kościuszkę na płycie Rynku Krakowskiego, w naszej szkole obchodzone jest święto Patrona Szkoły. Dzień ten poprzedzony jest tygodniową lekcją historii i patriotyzmu. W tym roku uroczystość ta będzie miała szczególny charakter, ponieważ Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki w związku z 200. Rocznicą Jego śmierci. Obchody rocznicy w Polsce zostały objęte patronatem UNESCO.
Życie i działalność Tadeusza Kościuszki to wycinek wielkiej opowieści, jaką jest historia naszej Ojczyzny… Historia ma także miejsce dla nas. Pragnieniem wszystkich kształtujących młodych ludzi, zabiegających o ich dobre życie jest to, aby jak najpiękniej wpisali się w historię Polski, śmiało realizując swoje wielkie marzenia i wcielając w życie prawdziwe, uniwersalne wartości. Uczniowie i nauczyciele w swojej prezentacji ujęli niekwestionowaną przez wieki wielkość i autorytet naszego Patrona w kontekście szeroko pojętego piękna i szacunku do naszej ojczyzny. Słowa i nuty najpiękniejszych wierszy i pieśni polskich zabrzmiały mocno i niosły przesłanie dla pokoleń - umiłowania i szacunku dla tradycji, kultury, polskiej historii, a przede wszystkim poszanowania i docenienia wartości, jaką jest wolność.
"Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
Gdzie się spotyka z zachodem wschód…
(...) Tu krzyż przydrożny Tam święty gaj
Jest takie miejsce taki kraj.
(...) Dopomóż Boże i wytrwać daj
To nasze miejsce To nasz kraj!"

Tekst opracowała: Beata Sonik – Marchewka Wicedyrektor GCE w Wawrzeńczycach


Powrót