Nowy rok szkolny 2015/2016


Powtarzalność pewnych zdarzeń wprowadza w życie ludzkie ład, harmonię, poczucie stabilizacji… 1 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny – 2015/2016.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościel parafialnym w Wawrzeńczycach, po której rodzice, uczniowie, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administarcji i obsługi udali się do budynku szkoły, na salę gimnastyczną. Po uroczystym rozpoczęciu przez panią Dyrektor, głos zabrał pan Wice Wójt, kierując do wszystkich słowa powitania i życzenia dobrego, owocnego czasu pracy i nauki.
Szczególne powitania skierowane zostały do uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, jak i klas pierwszych naszego gimnazjum. Powitano i przedstwiono nowych njauczycieli, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli pracę w naszym Centrum Edukacji.
„Przechodniu powiedz Polsce
Żeśmy polegli wierni w Jej słuzbie (…)
Za wolność, byś wolny był,
Za prawdę, byś prawdę znał
Za honor, byś honor miał.
Za wiarę, byś wierzyć mógł,
Za miłość do Ciebie kraju mój.”
Nie mogło w tym dniu, który od dziesiątek lat przywodzi na myśl tamten słoneczny, upalny poranek wrześniowy 1939 roku, zabraknąć wspomnienia o jednej z najtragiczniejszych wojen i jej ofiarach. Delegacja uczniów zlożyła kwiaty pod Pomnikiem Pamięci. Niestety, historia ten jeden ma błąd, że wolność krzyżami się mierzy..
Życzymy wszystkim dużo radości, sił, odwagi i nadziei na nowe dziesięć miesięcy nauki i pracy.


Powrót