Uroczysty akt ślubowania pierwszoklasistów


"Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły", tak 20 października 2016 roku ślubowało na sztandar szkoły pięcioro uczniów. Dołączyli oni do społeczności uczniowskiej Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Na uroczystość przybyli goście honorowi: wymienić należy wójta gminy Igołomia – Wawrzeńczyce pana Józefa Rysaka, przewodniczącego rady gminy pana Stefana Nawrota, przedstawicieli GZEAS panią Agnieszkę Majkę oraz panią Bożenę Luter, panią dyrektor GCE Mieczysławę Stawarz oraz wicedyrektor Beatę Sonik Marchewkę, wicedyrektor przedszkola samorządowego panią Wiolettę Klęk. Na ślubowanie przybyły dwa oddziały przedszkolne pod opieką pani Bożeny Sobczyk i Barbary Lupy. Wszystko mieli możliwość oglądać rodzice oraz rodzice rodziców, czyli dziadkowie. Była obecna pani Maria Szafarz z mężem, która kierowana była miłością do wnuk Szymona jak również przez sentymentem do szkoły, gdyż była wieloletnim dyrektorem tej oto placówki.
Podczas uroczystości ślubowania pierwszoklasiści wspierani byli przez swoich kolegów, którzy na mocy ustawy mają możliwość realizować powtórnie obowiązek nauki w klasie pierwszej. Uczniowie prezentowali wiersze i piosenkę, uroczyście odśpiewali hymn państwowy jak również hymn szkolny. Uwieńczeniem występu były tańce: koziorajka, trojka oraz kozaczok. Zarówno nowi pierwszoklasiści jak również pozostali uczniowie udowodnili jak ważna jest odpowiednia recytacja wierszy, umiejętność zaprezentowania utworu muzycznego jak również poczucie rytmu w tańcu. Po uroczystym pasowaniu przez panią wicedyrektor Beatę Sonik – Marchewkę, uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor Mieczysławy Stawarz legitymacje, które potwierdziły przynależność do uczniów szkoły podstawowej. Rodzice przygotowali upominki w formie słowniczków zarówno dla dzieci, które teraz ślubowały jak i dla pozostałych. Dzieci były bardzo zainteresowane książkami, co dobrze rokuje na przyszłość. Prezenty otrzymali również od władz gminnych. Rodzice podtrzymali tradycje zakupując drzewko na upamiętnienie tego dnia. Była to urocza sosenka, która znalazła już miejsce w ogrodzie szkolnym. Po oficjalnej części nastąpiło spotkanie przy torcie - własnoręcznie wykonanym przez mamę Wiktora. Podczas uroczystości ślubowania nieoceniona jest pomoc rodziców, za którą dziękuje wychowawczyni klasy pierwszej Elżbieta Jelonek.


Powrót