Uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów szkoły podstawowej.


Uroczystość w dniu 12 października uświetnili zaproszeni goście:
Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce – pan Józef Rysak
Przewodniczący Rady Gminy pan Stefan Nawrot
Radnych Gminy Igołomia Wawrzeńczyce
Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach – pani Mieczysława Stawarz
Wicedyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach – pani Beata Sonik - Marchewka
Wicedyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach – pani Wioletta Klęk
Przewodniczącą Rady Rodziców – pani Agata Psica oraz Prezydium Rady Rodziców
Uroczystość prowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Joachim Wołoszyn. Powitał zaproszonych gości, dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców. Nadszedł moment zaprezentowania umiejętności wokalnych i recytatorskich uczniów klas pierwszych w części artystycznej, do której dzieci przygotowywały się od września pod kierunkiem swoich wychowawczyń. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu rodziców. W miłej atmosferze życzenia dzieciom złożyli zaproszeni goście i dyrektor szkoły, którzy zgodnie stwierdzili, że uczniowie klas pierwszych są gotowi do sumiennej pracy w szkole. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani wicedyrektor Beata Sonik-Marchewka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach" i dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion pierwszoklasistów. Każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał z rąk Pani Dyrektor pierwszy ważny dokument czyli legitymację uczniowską. Prezenty wręczyli również rodzice w postaci kolorowych słowników a Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach ufundowała pamiątkowe dyplomy. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia
z przybyłymi na uroczystość gośćmi. Również rodzice przybyli licznie w tym niezwykłym dniu. Zorganizowali "słodkie" przyjęcie w salach lekcyjnych dla swoich pociech. Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.


Powrót