Ślubowanie klas 1


13 października 2017 roku to szczególna data w życiu pierwszoklasistów naszej szkoły. Tego dnia 38 uczniów z dwóch klas pierwszych, odświętnie ubranych, w obecności zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz kolegów i koleżanek z oddziału przedszkolnego 0a i 0b zdało swój pierwszy szkolny egzamin. Uroczystość prowadził przewodniczący samorządu uczniowskiego - Jan Wołoszyn. Po zaprezentowanym przez uczniów programie artystycznym przygotowanym pod okiem wychowawczyń Bożeny Sobczyk i Barbary Lupy, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani wicedyrektor Beata Sonik-Marchewka dotykając ołówkiem ramion pierwszoklasistów dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach". Uhonorowaniem tego wydarzenia było otrzymanie z rąk pani dyrektor Mieczysławy Stawarz pierwszego dokumentu tożsamości - legitymacji szkolnej oraz z rąk pani wicedyrektor Beaty Sonik – Marchewka pamiątkowego dyplomu pasowania na ucznia ufundowanego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach. Do życzeń dołączyli się także zaproszeni goście: pan wicewójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce Henryk Jończyk oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Stefan Nawrot. Rodzice przygotowali upominki dla dzieci w formie lektury szkolnej i jak tradycja każe, ufundowali drzewko - iglaka, aby rosło przed szkołą razem z pierwszakami. Uczniowie otrzymali również liczne prezenty od władz gminy. Po oficjalnej części było pamiątkowe zdjęcie z przybyłymi na uroczystość gośćmi oraz "słodkie" przyjęcie zorganizowane przez rodziców pierwszoklasistów w salach lekcyjnych. Z pewnością dzień ten na zawsze pozostanie w pamięci pierwszoklasistów, ich rodziców oraz wychowawczyń, które składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości.
Bożena Sobczyk, Barbara Lupa


Powrót