Zakręceni dla Hospicjum


Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach od wielu lat niesie pomoc i wsparcie różnym instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom. Formy tej pomocy są bardzo różnorodne. Są one nieodłącznym elementem pracy wychowawczej w kształtowaniu postaw naszych uczniów. Uczą one empatii, zrozumienia, dawania i współdziałania na rzecz innych. Jedną z takich wieloletnich akcji jest zbiórka zakrętek na potrzeby Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Dzięki wspólnemu wysiłkowi w tym półroczu udało się zebrać 120kg zakrętek, które zostały przekazane do skupu, a pozyskane w ten sposób fundusze zasiliły hospicyjny budżet. Za naszą działalność otrzymujemy pisemne podziękowania od Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza” w Krakowie. Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie w akcję i prosimy naszych uczniów oraz rodziców o dalsze zbieranie zakrętek.


Powrót