Nauczycielki wychowania przedszkolnego z wizytą w Anglii


Przedszkole w Wawrzeńczycach przystąpiło do projektu Erasmus plus, w ramach którego nauczyciele wychowania przedszkolnego Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach wyjechali na tydzień do szkoły podstawowej w Anglii. Głównym założeniem projektu było przybliżenie tradycji szkoły angielskiej i zapoznanie się z systemem edukacji angielskiej, a także nowymi metodami pracy, kulturą i tradycją naszego partnera. Nauczyciele długo przygotowywali się do tej wizyty, uczestniczyli w kursie językowym, by potem móc komunikować się w języku angielskim.
W lutym 2015r. w ramach projektu osiem nauczycielek w tym pani dyrektor GCE uczestniczyły w wyjeŸdzie do angielskiego miasta Leeds w północnej Anglii. W trakcie pięciodniowego szkolenia panie uczestniczyły w lekcjach i zajęciach, brały udział w świętach szkoły, przedstawieniach czy apelach. Poznawały tradycje szkolne, zaznajamiały się z kulturą, a także zwiedziły zabytki ziemi angielskiej. Miały niecodzienną okazję przyjrzeć się szkole, angielskiemu systemowi nagród i kar czy bazie szkoły. Wielką niespodzianką okazał się udział w apelu, gdzie angielscy uczniowie wykazali się wiedzą na temat naszego kraju. W zamian za gościnność nasze nauczycielki przygotowały dla nauczycieli oraz uczniów szkoły Dzień Polski z piękną oprawą. Była krakowianka w oryginalnym stroju, wystawka o Polsce, polskie potrawy (przygotowane dzień wcześniej przez grupę polską), prezentacja multimedialna itp. Zwieńczeniem całej wizyty było spotkanie z rodzicami dzieci szkoły angielskiej, którzy wraz z panią dyrektor przygotowali dla nas upominki i pięknie nas pożegnali.
Podsumowaniem projektu będzie debata, podczas której nauczyciele pochwalą się wiedzą na temat systemu edukacji w Anglii, porównają go z polskim systemem, zaprezentują działania innowacyjne, które wdrażają i wdrożą do swojej codziennej pracy.
Wioletta KlękPowrót