OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA W WAWRZEŃCZYCACH


W naszym przedszkolu są trzy grupy wiekowe, wszystkie liczą około 25 dzieci. W placówce bardzo dobrze jest planowana i organizowana praca wychowawczo-dydaktyczna, zapewniona jest pomoc dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Na wniosek rodziców prowadzone są zajęcia dodatkowe tj. zajęcia z języka angielskiego, zajęcia teatralne, religii, gimnastyczne oraz zajęcia taneczne.
Wypracowaliśmy skuteczne działania w procesie adaptacji dzieci. Mamy bardzo bogaty program imprez i uroczystości. Dla dzieci organizujemy zabawę andrzejkową, mikołajki, zabawę karnawałową, święto wiosny, konkurs tańca, dzień dziecka i inne. Podczas imprez rodzinnych dzieci prezentują swoje różnorodne umiejętności np. śpiew, taniec, prace plastyczne i techniczne. Tradycyjnie już organizujemy spotkanie opłatkowe, śniadanie wielkanocne, bal z babcią i dziadkiem oraz dzień mamy i taty, uroczyste pożegnanie 5 - latków.
Imprezy te w każdym roku mają inną oprawę i ciekawą formę (np. koncert życzeń, ognisko, pokaz mody i in.). Współpracujemy z miejscową Szkołą Podstawową, z Przedszkolem w Nowym Brzesku (ostatnio byliśmy na olimpiadzie sportowej) z Centrum Kultury i Promocji, z Przedszkolami w Proszowicach oraz z lokalnymi stowarzyszeniami m.in. Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach czy Stowarzyszeniem Korony Północnego Krakowa. Nasi wychowankowie jeżdżą na wycieczki edukacyjne i krajoznawcze . Sprzyjające środowisko jakie stwarzamy w przedszkolu zapewnia wszystkim dzieciom optymalne warunki rozwoju. Zmierzając do podnoszenia efektywności działań wychowawczo - dydaktycznych podejmowanych przez przedszkole oraz dbając o pozytywny wizerunek edukacji przedszkolnej i jej wysoki poziom nasze przedszkole realizuje projekty ogólnopolskie oraz międzynarodowe np. Comenius czy Erasmus +. Dbamy również o bazę przedszkola poprzez systematyczne remonty oraz udział w licznych projektach. Nasza placówka cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym, a nasi wychowankowie mają lepszy start w kolejnych etapach edukacji niż ich rówieśnicy nie uczęszczający do przedszkola.

Wizja przedszkola: Nasze przedszkole - przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze i zdrowy tryb życia. Zapewnia opiekę i wyrównuje szanse edukacyjne, rozwija zdolności i zainteresowania dzieci w różnych dziedzinach.
Misja przedszkola: - Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
- Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
- Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
- Placówka zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
- Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska, ma dobrą opinię.
- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
- Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają ma wysoki poziom pracy.