O NAS


Przedszkole w Wawrzeńczycach to miejsce wyjątkowe, zapewniające każdemu dziecku komfort i bezpieczeństwo. U nas panuje profesjonalizm, a nauka i opieka prowadzone są na najwyższym poziomie. W przedszkolu są trzy grupy wiekowe, wszystkie liczą około 25 dzieci. Nasza placówka jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze i zdrowy tryb życia. Zapewnia opiekę i wyrównuje szanse edukacyjne, rozwija zdolności i zainteresowania dzieci w różnych dziedzinach. Dbamy o bazę przedszkola poprzez systematyczne remonty, cieszymy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym. Program przedszkola oparty jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zgodnej z wytycznymi MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej). Stwarzamy dzieciom optymalne warunki rozwoju, rozwijamy aktywność twórczą, wyobraźnię oraz zdolności manualne, umiejętności porozumiewania się i nawiązywania kontaktów społecznych. W naszej placówce dobrze organizowany jest proces opiekuńczy, przedszkole współpracuje z instytucjami socjalnymi (m.in., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Bank Żywności w Krakowie) oraz służbą zdrowia. Kadra naszego przedszkola to zespół świetnie przygotowanych pedagogów, którzy lubią swoją pracę i każdego dnia kierują się w niej miłością oraz szacunkiem do dzieci. Nauczyciele stwarzają takie sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, które pozwalają dzieciom na zdobywanie właściwej samooceny i podnoszenia poczucia własnej wartości. A metody edukacyjno-wychowawcze, które stosują w naszym przedszkolu oparte są na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej. Dzięki tak dobrze wykwalifikowanej kadrze oferujemy naszym podopiecznym bogatą ofertę zajęć dodatkowych tj. język angielski, zajęcia teatralne, gimnastykę oraz taniec. Pragniemy, aby nasi wychowankowie byli przygotowani do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, byli aktywni, twórczy oraz chętni do działania. Przedszkole bierze udział w wielu ogólnopolskich a nawet międzynarodowych projektach. Corocznie możemy się pochwalić licznymi przedsięwzięciami, nierzadko innowacyjnymi. Znaczącym sukcesem jest to, że nasze przedszkole jako jedyne w Małopolsce realizowało projekt innowacyjny dofinansowany przez Fundację im. Jana Kantego Steczkowskiego oraz Projekty Comenius. W roku 2013 uzyskaliśmy miano "Przedszkola w ruchu". W tym roku planujemy realizację międzynarodowego projektu Erasmus +, w ramach którego nauczyciele przedszkola wprowadzą do swojego warsztatu pracy innowacje pedagogiczne.
Reasumując nadrzędnym celem wszystkich przedsięwzięć jest zapewnienie każdemu dziecku najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, wspierając go w odkrywaniu i pobudzaniu swoich naturalnych uzdolnień oraz predyspozycji.