Rekrutacja


Zasady naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok szkolny 2018/19

Czytaj dalej...

Wniosek