Gmina
Igołomia-Wawrzeńczyce


Działania w ramach projektu "Dobrze słyszę, mówię, odbieram" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusze Społecznego.

Wspieramy rozwój mowy przedszkolaków
W roku szkolnym 2010/2011 Przedszkole w Wawrzeńczycach realizowało projekt pt. "Dobrze słyszę, mówię, odbieram" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zgodnie z harmonogramem odbywały się zajęcia logopedyczne tj. zajęcia indywidualne, konsultacje dla rodziców z dzieckiem, zajęcia dla każdej grupy wiekowej.

Czytaj dalej...

Przedszkolaki w teatrze
Przez cały rok szkolny 2010/2011 Przedszkole w Wawrzeńczycach realizowało projekt pt. "Dobrze słyszę, mówię, odbieram" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu odbywały się zajęcia logopedyczne ( zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, konsultacje indywidualne z rodzicami), zajęcia taneczne oraz zajęcia teatralne.

Czytaj dalej...

Spotkania z logopedą
W ramach tego zadania zgodnie z harmonogramem odbywają się zajęcia logopedyczne tj. zajęcia indywidualne, konsultacje dla rodziców z dzieckiem, zajęcia dla każdej grupy wiekowej. Odbyły się również warsztaty dla nauczycieli, na których omówiono obecną sytuację w zakresie wymowy dzieci i zaplanowano działania zmierzające do poprawy. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, zaakceptowały nowego nauczyciela. Zauważa się większą motywację do zwracania uwagi na poprawą wymowę głosek. Konsultacje również cieszą się powodzeniem, koordynator projektu i logopeda zapisują rodziców na kolejne terminy. Po każdym spotkaniu rodzic dostaje wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem. Logopeda niestety potwierdził nasze obserwacje, że stan wymowy dzieci jest niezadowalający i wymagający poprawy. Rodzice mają coraz większą świadomość tego problemu, chętnie uczestniczą w konsultacjach. Nieliczni nadal bagatelizują problem wymowy swojego dziecka, dlatego koordynator projektu przeprowadza rozmowy indywidualne zachęcając ich do udziału w konsultacjach.
     

Zajęcia artystyczne- ekspresja mowy i ciała
W ramach tego zadania odbywają się zajęcia artystyczne prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, wszystkie dzieci chętnie w nich uczestniczą. Nawet 3-latki, które miały problemy adaptacyjne. Zajęcia artystyczne to ćwiczenia ruchowe, słuchowe, śpiew, tańce i zabawy przy muzyce. Do zajęć zakupiono niezbędne materiały, a w ramach cross- financingu - zestaw nagłaśniający i 2 zestawy instrumentów muzycznych. Wszystkie pomoce wpłynęły na podniesienie jakości zajęć projektowych, już najmłodsze dzieci rozpoznają dźwięki wielu instrumentów i potrafią je nazwać.

 
   


Przedstawienia teatralne
W ramach tego działania dzieci podczas codziennych zajęć przygotowują różne uroczystości i uczestniczą w nich. Stąd już we wrześniu i październiku wszystkie nauczycielki grup przygotowały uroczystość z okazji Dnia Chłopaka i Dnia Nauczyciela. Dzieci uczyły się wierszy i piosenek, zwracając uwagę na dykcję i prawidłową wymowę. Podsumowaniem działań były uroczystości zorganizowane na terenie przedszkola.