Przedszkolaki z Wawrzeńczyc uczyły kierowców odpowiedzialności na drodze


Od sierpnia 2012 przedszkole w Wawrzeńczycach wraz z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce realizuje międzynarodowy projekt Comenius Regio pt. "Living Values in Education" (Wartości życiowe w edukacji). Zadaniem projektu jest podniesienie wśród dzieci przedszkolnych wartości takich jak: sprawiedliwość, odpowiedzialność, demokracja i niesienie pomocy. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji wartości odpowiedzialność, która zakłada wiele działań edukacyjnych. W miniony czwartek (25 kwietnia 2013) dzieci uczestniczyły w kontroli drogowej prowadzonej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Przed przystąpieniem do akcji Pan Łukasz Hebda - specjalista wydziału Ruchu Drogowego oraz Pani Jolanta Leśkiewicz -, referat ds. nieletnich rozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również opowiadali o odpowiedzialnym zachowaniu się na drodze. Zwrócili uwagę na ostrożne przechodzenie przez jezdnię oraz przypomnieli podstawowe zasady ruchu drogowego. Przedszkolaki poznały również strój służbowy policjanta oraz jego podręczne akcesoria: szczególnie te które posłużyły potem do przeprowadzenia kontroli pojazdów. Największe zainteresowanie wzbudził samochód policyjny oraz jego wyposażenie. Dzieci mogły wsiąść do radiowozu i dokładnie obejrzeć jego wnętrze. Spotkanie z policjantami było bardzo pouczające i niezwykle ciekawe dla przedszkolaków. Po tej lekcji przedszkolaki z policjantami przystąpili do samej akcji. Działania prowadzone były przy parkingu przedszkola w Wawrzeńczycach. W ramach akcji funkcjonariusze zatrzymywali pojazdy przejeżdżające w pobliżu przedszkola po czym dzieci sprawdzały zatrzymany pojazd i określały kierowcę czy jest odpowiedzialny czy też nie. Kierowcy zatrzymani do kontroli w przypadku prawidłowej jazdy byli nagradzani i otrzymywali odznakę odpowiedzialnego kierowcy. Natomiast w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości oprócz upomnienia musieli z uśmiechem na ustach wypić sok z cytryny. Przeprowadzona akcja wpłynie na wzrost świadomości kierujących o istniejących zagrożeniach w pobliżu przedszkola, a tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci.
Dzieciom bardzo spodobały się wspólne działania z policjantami i już nie mogą doczekać się kolejnej, podobnej akcji.


Powrót