"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"


W roku szkolnym 2012/2013 grupa 5-latków przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego "Czyste powietrze wokół nas", który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2009-2015 w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.
Program realizowany był w dniach 26.02.2013r. -04.03.2013r. w 24 osobowej grupie. Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami programu. Koleją formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych:
- co i dlaczego dymi, -jak się czuję, kiedy dymi papieros, -co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy, -jak unikać dymu papierosowego, -nie pal przy mnie.
Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
Ponadto realizacja programu z dziećmi wpłynęła na:

- Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów;
- Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, w tym na "wydobycie" dymu papierosowego;
- Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;
- Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów;
- Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki po okolicy źródła dymu, rysowały różne źródła dymu, zapoznały się z postacią Danusia i nauczyły o nim piosenki oraz projektowały własne znaczki ,,Nie pal przy mnie", które zaniosły do domu.Powrót