Uczymy się dobrych manier


Dnia 20 paŸdziernika 2016 roku wszystkie przedszkolaki obejrzały przedstawienie teatralne pt. "Maniery biedronki Lucynki" w wykonaniu aktorów Teatru Kanon z Krakowa. Bohaterowie utrwalili dzieciom wiadomości na temat dobrego wychowania; przypomnieli również zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, jak i stosowania zwrotów grzecznościowych oraz magicznych słów, takich jak przepraszam, dziękuję, proszę... Dzieci z ogromnym zaciekawieniem śledziły przygody głównej bohaterki, która dzięki bardzo grzecznej publiczności poznała zasady dobrego wychowania.
Przedstawienie bardzo podobało się dzieciom, które na zakończenie uroczyście obiecały, że zgodnie z morałem przedstawienia zawsze będą grzeczne.


Powrót