VI Turniej Tańca z Mamą i Tatą.


VI Turniej Tańca Przedszkolaków to cykliczna impreza dla przedszkolaków organizowana od samego początku przez pomysłodawczynię konkursu - Wicedyrektora GCE w Wawrzeńczycach Panią Wiolettę Klęk przy współpracy z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce, Gminnym Centrum Edukacji oraz z Gminnym Centrum Kultury I Promocji. Tematem konkursu był taniec z różnych stron świata. Celem turnieju jest propagowanie różnych form działalności artystycznej dzieci, wprowadzanie ich w świat uniwersalnych wartości - dobra i piękna, rozwijanie kreatywności i zainteresowań. Turniej tańca staje się również istotnym elementem harmonogramu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów zerowych. Sprzyja wymianie doświadczeń i integracji środowiska wychowania przedszkolnego i szkolnego. W tym roku gościliśmy nie tylko zespoły taneczne, ale także rodziców dzieci z Przedszkola w Wawrzeńczycach, którzy po Turnieju świętowali "Dzień Rodziny". Na turniej przybyli goście: Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce p. Józef Rysak, Sekretarz Gminy p. Iwona Kubik, Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach - p. Mieczysława Stawarz, Wicedyrektor GCE p. Beata Sonik- Marchewka, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach - p. Joanna Murek, Przyjaciele Przedszkola: p. Jolanta Migas. Turniej odbył się 13 czerwca na sali Gimnastycznej GCE Wawrzeńczyce. Uświetniły go występy profesjonalnych tancerzy m.in. p. Angeliki Wilk oraz Formacji tanecznej "Flesz Dance". Uczestnictwo w turnieju zgłosiło 5 placówek przedszkolnych (ok. 60 dzieci). W tym: Przedszkole nr 1 z Proszowic, Przedszkole nr 2 z Proszowic, Przedszkole z Nowego Brzeska, Oddział zerowy nr 1 z Wawrzeńczyc, oraz Przedszkole Samorządowe z Wawrzeńczyc. Małym tancerzom kibicowało wielu kolegów z przedszkola i szkoły, rodzice i opiekunowie. Przedszkolaki zaprezentowały tańce z różnych stron świata m.in. taniec hinduski, rock and roll, taniec japoński czy taniec afrykański. Jury wyłoniło zespół, którego taniec został oceniony najwyżej. Zwycięzcą została grupa z Przedszkola nr 1 w Proszowicach, a zwycięzcy otrzymali statuetkę. Dzięki licznym sponsorom Turniej został zakończony wręczeniem dyplomów i upominków uczestnikom turnieju. Po turnieju wodzirej zaprosił rodziców do wspólnej zabawy. Były konkursy, integracyjne gry i zabawy, wspólny poczęstunek, a dzieci wręczały rodzicom własnoręcznie wykonane prezenty. Ta wspólna zabawa to nie tylko czas spędzony z dzieckiem, to także podsumowanie całego roku realizowanego projektu Comenius Regio, w którym przedszkolaki poznawały dwie wartości: sprawiedliwość i odpowiedzialność. Warto dodać, że projekt jest realizowany we współpracy z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce i Centrum Kultury, co przyczynia się do jeszcze lepszej organizacji oraz bardzo dobrej realizacji projektu. Potwierdzają to wypracowane rezultaty projektu m.in. filmy, prezentacje, ulotki, dwie obszerne broszury opracowane przez nauczycielki przedszkola czy wystawa zaprezentowana w Centrum Kultury. Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz zapraszamy na kolejne turnieje tańca.


Powrót