MALI PATRIOCI


"Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste."

30 kwietnia w przeddzień obchodów świąt majowych: 1 maja – Œwięto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja – Œwięto Narodowe Trzeciego Maja w naszym przedszkolu została zorganizowana uroczysta akademia. Na samym początku wszyscy zaśpiewali hymn państwowy. PóŸniej nauczycielki przybliżyły dzieciom historię naszego kraju, krótko o niej opowiadając. Następnie dzieci wystąpiły w krótkim programie artystycznym, recytując piękne wiersze. W ten sposób już od dzieciństwa kształtuje się w dzieciach uczucie miłości i przywiązania do własnego kraju oraz promuje się polskie symbole narodowe. Przedszkolaki udowodniły że posiadają ogromną wiedzę o Polsce. Majowe Œwięta były dla nich wspaniałą lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna.Powrót