WYCIECZKA DO IZBY LEśNEJ I IZBY REGIONALNEJ W NIEPOŁOMICACH


13 listopada 2015 r. dzieci z wszystkich grup pojechały na wycieczkę do Izby Leśnej oraz Izby Regionalnej w Niepołomicach.
Podczas wizyty w Izbie Leśnej, która jest bazą edukacyjną Nadleśnictwa Niepołomice dzieci miały możliwość oglądania eksponatów flory i fauny z terenu Puszczy Niepołomickiej. Dużą ciekawość wzbudził eksponat króla Puszczy – żubra oraz przedmioty wykorzystywane do pracy w lesie. Przedszkolaki zapoznały się z wiedzą o lesie, jego funkcjach, mieszkańcach i zagrożeniach, mogły posłuchać odgłosów niektórych zwierząt. Leśniczy w ciekawy sposób opowiedział o swojej codziennej pracy dla dobra przyrody i ochrony lasów, a wszystko to we wspaniałej scenerii przedstawiającej naturalne środowisko życia zwierząt, a składającej się z malowideł imitujących las oraz elementów runa leśnego, ściółki i pni drzew.
Następnym punktem programu była wizyta w Izbie Regionalnej. Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem opowieści Kustosza Izby o tym , w jaki sposób gospodynie rozczyniały i wypiekały chleb, jak robiły masło i sery. Mogły także obejrzeć zgromadzone sprzęty używane w dawnych czasach w gospodarstwach domowych, które uzmysłowiły im, jak wiele pracy, trudu i czasu wkładali dawniej ludzie w wykonywanie codziennych obowiązków. Nasze przedszkolaki miały również możliwość własnoręcznie wykonać ciasteczka, które bardzo im smakowały. Wycieczka była dla dzieci wielką frajdą:-)
Opracowała Katarzyna Wójcik


Powrót