W przedszkolu pojawił się pierwszy oczyszczacz powietrza


W dniu 30 sierpnia 2018 r. Przedszkole w Wawrzeńczycach otrzymało oczyszczacz powietrza. Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowe atmosferze" współfinansowane ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Zakup oczyszczaczy jest elementem akcji społecznej mającej na celu uwrażliwienie na problemy jakości powietrza. "Oczyszczacz powietrza to nie tylko lepsze powietrze dla naszych dzieci, to również zwrócenie uwagi dorosłym, by zaczęli przykładać większą wagę do stosowanego w ich domach Ÿródła ogrzewania". Więcej informacji o akcji Marszałka Województwa Małopolskiego: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/sezon-smogowy-juz-nie-straszny-dzieci-odetchna-czystym-powietrzem/


Powrót