Spotkanie z Panami Policjantami


Dnia 03.12.2014r. do naszego przedszkola przybyli zaproszeni goście - policjanci Dzielnicowi. Podczas spotkania przedszkolacy dowiedzieli się o tym jak bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować samochodem, bawić w domu i w przedszkolu oraz jak reagować w sytuacji innych zagrożeń, m.in. kiedy zauważy się pożar, itp. Goście ostrzegali też przed osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać oraz wpuszczać ich do domu. Jak zwykle szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy. Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Lekcja ta będzie miała zapewne wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku policjanta i znaczenie jego pracy dla społeczeństwa.
Serdecznie dziękujemy panom policjantom, że znaleźli czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami. Zapraszamy częściej do naszego przedszkola!Powrót