JESTEŚMY "PRZEDSZKOLEM W RUCHU"

Miniony rok szkolny 2013/2014 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem Szkoły w Ruchu i równocześnie zachęcało wszystkie szkoły i przedszkola do udziału w Akcji "ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE". Nasze przedszkole wzięło udział w tej akcji, zrealizowało określone zadania, spełniając w ten sposób określone kryteria do przyznania tytułu. Minister Edukacji Narodowej przyznał dla naszego przedszkola tytuł "PRZEDSZKOLE W RUCHU" w roku szkolnym 2013/2014. Tytuł jest potwierdzony certyfikatem w postaci pamiątkowej tablicy. Powyższy tytuł otrzymały te placówki, które podjęły działania na rzecz aktywności fizycznej dzieci i spełniły określone kryteria. Cieszymy się bardzo, ponieważ zdobyty tytuł stanowi dla nas jako placówki wyróżnienie w promowaniu aktywnego stylu życia.
Anna KusiorPowrót